Những vật dụng cần thiết cho một chuyến đi du lịch.

Những vật dụng cần thiết cho một chuyến đi du lịch.

Những vật dụng cần thiết cho một chuyến đi du lịch.