tre-so-sinh-nen-nam-may-lanh-hay-quat-may

tre-so-sinh-nen-nam-may-lanh-hay-quat-may

Trẻ sơ sinh nên nằm máy lạnh hay quạt máy?