Nên cho bé uống sữa mẹ hay sữa ngoài?

Nên cho bé uống sữa mẹ hay sữa ngoài?

Nên cho bé uống sữa mẹ hay sữa ngoài?