Ba mẹ nên làm gì với tiền lì xì của con?

Ba mẹ nên làm gì với tiền lì xì của con?

Ba mẹ nên làm gì với tiền lì xì của con?